Services & Facilities การบริการสุดคุ้มค่าสำหรับคุณ

Services & Facilities การบริการสุดคุ้มค่าสำหรับคุณ

ศูนย์บริการลูกค้าและนักท่องเที่ยว
 • ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม ชั้น B1
 • การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
 • บริการผู้ช่วยดูแลถุงสินค้า
 • บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • บริการส่งพัสดุโดย DHL
 • ศูนย์ติดตามของหาย
 • ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้น 2
 • การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

โทร. 02-269-1000 เวลาทำการ 10.00 – 22.00 น.

ศูนย์ข้อมูลลูกค้าและนักท่องเที่ยว
 • ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ตึกเฮลิกซ์ ชั้น M
ห้องรับรองลูกค้าและนักท่องเที่ยว
 • ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม ชั้น G
แพลทินัม เอ็ม คลับ
 • ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ชั้น G
 • ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้น 2

เวลาทำการ 10.00 – 22.00 น.

ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม
 • ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม ชั้น 1 – 4
 • ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้น B – ชั้น 9

เวลาทำการ 10.00 – 22.00 น.

ห้องละหมาด
 • ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ชั้น G
 • ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้น 2

เวลาทำการ 10.00 – 22.00 น.